Show Menu




ตำนานเครื่องมโหรีปี่พาทย์ และประชุมบทเพลงไทยเดิม ภาค 1,2,3

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ตำนานเครื่องมโหรีปี่พาทย์ และประชุมบทเพลงไทยเดิม ภาค 1,2,3

หัวเรื่อง

เครื่องดนตรี
เพลงไทย

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลโทหลวงเกรียงศักดิ์พิชิต (ค้วน จินตะคุณ) ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 16 กันยายน 2507

ผู้แต่ง

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์เกษมสัมพันธ์การพิมพ์

วันที่

2507

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E - Book

ภาษา

ไทย

Abstract

เนื้อหาเป็นเรื่องตำนานเครื่องมโหรีปี่พาทย์ เริ่มด้วยเรื่องต้นตำราเครื่องสังคีต,ตำนานเครื่องมโหรี,ตำนานเครื่องปี่พาทย์,ตำนานมโหรีเครื่องสาย,ตำนานกลองแขก,ตำนานปี่ซอและแคน,เครื่องมโหรีปี่พาทย์ของไทย ท้ายเล่มเป็นประชุมบทเพลงไทยเดิม ภาค1,2,3

Date Issued

16 มีนาคม 2562

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.30ร.5157
089.95911
พ717กฃ