Show Menu
ชั่วชีวิตหลวงสุนทร

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ชั่วชีวิตหลวงสุนทร

หัวเรื่อง

สุนทรนุรักษ์, หลวง

รายละเอียดของเนื้อหา

งานพระราชทานเพลิงศพ อำมาตย์ตรี หลวงสุนทรนุรักษ์ (กระจ่าง วรรณโกวิท) ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวรวิหาร วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2505

ผู้แต่ง

สุนทรนุรักษ์ ,หลวง (กระจ่าง วรรณโกวิท) 2433-2504

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์แสงกระจ่าง

วันที่

2505

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E - Book

ภาษา

ไทย

Abstract

หนังสือชีวชีวิตหลวงสุนทร เป็นบันทึกความจำ โดยหลวงสุนทรนุรักษ์ ซึ่งเขียนบันทึกไว้ด้วยตนเองเพื่อใช้เป็นหนังสือแจกในงานวันพระราชทานเพลิงศพของตนเอง
ให้ชีวประวัติอย่างละเอียด ผู้อ่านจะได้ทราบถึงชีวิตส่วนตัว การทำงาน รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในสมัยนั้น รวมทั้งเกร็ดความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

Date Issued

15 มีนาคม 2562

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.32บ2940จบ.
923.2593
ส792ชส