Show Menu
พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ 5 พระราชทานแด่พระเจ้าลูกยาเธอ

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ 5 พระราชทานแด่พระเจ้าลูกยาเธอ

หัวเรื่อง

พระบรมราโชวาท
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ,2396-2453

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ คุม่เอื้อน สาริตานนท์ ณ เมรุวัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี 13 มีนาคม 2509

ผู้แต่ง

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ,2396-2453

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ไทยสงเคราะห์ไทย

วันที่

2509

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E - Book

ภาษา

ไทย

Abstract

เนื้อหาเป็นพระบรมราโชวาท 2 ภาค ภาคหนึ่งมีไปพระราชทานพระบรมโอรสาธิราช ขณะประทับศึกษาอยู่ ณ ต่างประเทศ เนื่อความเป็นคติสอนใจ และความจริงในพระราชหฤทัยของพระองค์ที่ทรงมีต่อการดำรงตำแหน่ง เนื่องในโอกาสเสด็จออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ เมื่อพ.ศ.2428 เฉพาะสำหรับแนะนำสั่งสอน เนื่อความเป็นคติสอยใจแก่บุคคลทั่วไปด้วย โดยเฉพาะบุตระิดาที่กำลังอยู่ในวัยเล่าเรียน

Date Issued

15 มีนาคม 2562

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.30ร1257
895.916
จ657พ