Show Menu
ทรัพยมาตานุสรณ์

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ทรัพยมาตานุสรณ์

หัวเรื่อง

กฎหมาย
ทรัพย์ ลุลิตานนท์

รายละเอียดของเนื้อหา

ที่ระลึกในการบำเพ็ญกุศลครบห้าสิบวัน นางทรัพย์ วิจารณสุขกรรม(ทรัพย์ ลุลิตานนท์) 17 กันายน 2505

ผู้แต่ง

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์อรุรการพิมพ์

วันที่

2505

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E - Book

ภาษา

ไทย

Abstract

หนังสือเล่มนี้มีเรื่องราวแบ่งออกได้ 3 ภาค คือ
ภาค 1. รวมบทความที่คัดจากหนังสือ"ลุลิตานนท์นุสรณ์" ซึ่งพิมพ์ขึ้นในโอกาสบำเพ็ญกุศลครบร้อยวันคุณพ่อหลวงวิจารณสุขกรรม 27 พฤศจิกายน 2493
ภาค 2. รวมบทความเกี่ยวกับคุรแม่ทรัพย์ ลุลิตานนท์จากหนังสือ " บันทึกการบรรยายวิทยาการคลังและกฎหมายการคลัง โดยศาสตราจารย์วิจิตร ลุลิตานนท์" ที่แจกในวันพิธีฝังศพคุรแม่ทรัพย์ ลุลิตานนท์ 2 สิงหาคม 2504
ภาค 3. บรรดาหลักฐานเกี่ยวกับคุณแม่ทรัพย์ ลุลิตานนท์ เฉพาะในด้านการศาสนา

Date Issued

15 มีนาคม 2562

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.32บ.1788จบ.
920.72
ท162ท