Show Menu
การทัศนาจรของข้าพเจ้า (ลัดดานุสรณ์)

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

การทัศนาจรของข้าพเจ้า (ลัดดานุสรณ์)

หัวเรื่อง

การท่องเที่ยว

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ นางลัดดา เศาภายน ณ เมรุวัดประยูรวงศาวาส จังหวัดธนบุรี 30 มีนาคม 2507

ผู้แต่ง

สงบ เศาภายน

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

อักษรเจริญทัศน์

วันที่

2507

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E - Book

ภาษา

ไทย

Abstract

เนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง ปีนัง มลายู สิงคโปร์ เขมร ญวณ พม่า ญี่ปุ่น ฮ่องกง ท้ายเล่มมีแบบฟอร์มบันทึกคำให้การของผู้ขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ และตำบลที่ตั้งสถานเอกอัคราชทูตประเทศต่างๆ ในประเทศไทย

Date Issued

13 มีนาคม 2562

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.32บ.2474จบ.
915
ส135กล