Show Menu




ประวัติค่ายเนินวง

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประวัติค่ายเนินวง

หัวเรื่อง

ประวัติศาสตร์--จันทบุรี

รายละเอียดของเนื้อหา

-

ผู้แต่ง

ชรินทร์ วัฒนชีพ

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

วันที่

2557 13 มีนาคม 2562

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

-

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รายการที่เกี่ยวข้องกัน

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

เนื้อหาประกอบด้วย ประวัติเมืองเนินวง แผนที่ค่ายเนินวง วัดโยธานิมิตร คำอ่านศิลาจารึก หลักเมืองเนินวง ป้อมปืนที่แหลมสิงห์ ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์(ดิส บุนนาค) ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์(ช่วง บุนนาค) ประวัติพระยานครไภยพิเฉท(ปลิว พันธุมนันท์) บ้านทำเนียบ หมอบีดี บลัดย์ ร.5เสด็จเมืองเนินวง พระองค์หญิงละม่อม.

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)

น.62 บ.74443 จบ.(ร)

959.326
ช213ป