Show Menu
จดหมายเหตุประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ ร.ศ.128

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จดหมายเหตุประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ ร.ศ.128

หัวเรื่อง

จดหมายเหตุประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ ร.ศ.128
การท่องเที่ยว - ภาคใต้

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์ในการพระราชทานเพลิงศพ มหาเสวกเอก พระยาอุดมราชภักดิ์ (โถ สุจริตกุล) ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพสิริทราวาส วันที่ 27 มิถุนายน 2502

ผู้แต่ง

จดหมายเหตุ

แหล่งที่มา

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย

วันที่

2502

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแ่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E - Book

ภาษา

ไทย

Abstract

จดหมายเหตุประพาศหัวเมืองปักษ์ใต้ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม รัตนโกสินทร์ศก 128 มีทั้งหมด 12 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่1 ออกจากกรุงเทพฯถึงชุมพร ฉบับที่ 2 ออกจากชุมพร ฉบับที่ 3 เมืองระนอง ฉบับที่ 4 ออกจากเมืองระนอง ฉบับที่ 5 เมืองภูเก็จ ฉบับที่ 6 ออกจากเมืองพังงา ฉบับที่ 7 บ้านกะโสม ตะกั่วทุ่ง ฉบับที่ 8 เมืองตรัง ฉบับที่ 9 ทับเที่ยง ฉบับที่ 10 เขาขาว ฉบับที่ 11 กะปาง นครศรีธรรมราช ฉบับที่ 12 กลับกรุงเทพฯ

Date Issued

12 มีนาคม 2562

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.32บ.2428จบ.
915.938
จ214จอ