Show Menu
อุตตรกุรุ

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

อุตตรกุรุ

หัวเรื่อง

อุตตรกุรุ
การเมือง

รายละเอียดของเนื้อหา

มหามกุฏราชวิทยาลัย พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี ในการทรงบำเพ็ญพระกุศลวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 40 ปี ณ วัดบวรนิเวศวิหาร วันที่ 26 พฤศจิกายน 2508

ผู้แต่ง

มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ

แหล่งที่มา

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์มหามงกุฎราชวิทยาลัย

วันที่

2508

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E - Book

ภาษา

ไทย - อังกฤษ

Abstract

เป็นบทความแนวการเมืองที่พระองค์ตระหนักในพระราชหฤทัยว่า ความก้าวหน้าทั้งปวงย่อมมีทั้งดีและเสีย รัฐบุรุษผู้ฉลาดพึงเลือกใช้แต่ความก้าวหน้าที่จะดีต่อบ้านเมืองและประชาชน จึงทรงพระราชนิพนธ์บทความเรื่องอุตตรกุรุนี้ขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ทรงแปล
เนื้อความอุตตรกุรุ เป็นดินแดนอัศจรรย์ของเอเชีย ลักษณะคล้ายไตรภูมิพระร่วง ซึ่งว่าด้วยภูมิทั้ง 3

Date Issued

12 มีนาคม 2562

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.30ร8628
895.914
ม113อ