Show Menu
พระเจ้าศรีวิกรมาทิตย์

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

พระเจ้าศรีวิกรมาทิตย์

หัวเรื่อง

ศรีวิกรมาทิตย์, พระเจ้า

รายละเอียดของเนื้อหา

พันเอกพิเศษ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.ควง อภัยวงศ์ ณ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 13 มิถุนายน พุทธศักราช 2511

ผู้แต่ง

ภาณุพันธุ์ยุคล, พระองค์เจ้า, 2453-

แหล่งที่มา

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

มิตรเจริญการพิมพ์

วันที่

2511

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E - book

ภาษา

ไทย

Abstract

เป็นหนังสือประเภทเบาสมอง สนุก แลัขบขัน รวมทั้งมีคติธรรมด้วย ท้ายเล่มเป็นบทความเรื่องลุกขึ้นเถิดชาวไทย เพื่อให้คนไทยรีบตื่นตัว เป็นตัวของตัวเอง ต่อสู้เพื่อชาติไทยและประชาชนชาวไทย

Date Issued

12 มีนาคม 2562

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

-
895.913
ภ433พ