Show Menu
ประชุมนิทานพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 6

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประชุมนิทานพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 6

หัวเรื่อง

นิทานคติธรรม

รายละเอียดของเนื้อหา

พิพมืเป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระยาธรรมสารนติวิชิตภักดี (พร นรพัลลภ) ณ สุสานหลวงวัดเทพสิรินทราวาส 25 เมษายน 2505

ผู้แต่ง

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเาก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม

วันที่

2505

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E - Book

ภาษา

ไทย

Abstract

หนังสือเรื่องประชุมนิทานพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 นี้ ได้ 1. รวบรวมนิทานบางเรื่องไว้ ได้แก่ เรื่องเหาะเหิรเดิรอากาศ 2. เรื่องความดื้อของคนเรา 3. เรื่องสุนทรความตามสวัสดิรักษา 4. เรื่องทำตามพินัยกรรม 5. เรื่องทดลองความไหวพริบ 6. เรื่องยาตัวเบา 7. เรื่องรายงานการประชุมปาลิเมนต์สยาม 8. นิทานกระทู้ เรื่องตุ๊กะตุ่น

Date Issued

12 มีนาคม 2562

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.31บ.12434
895.917081
ม113ปธ