Show Menu
พระราชโอรสและพราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

พระราชโอรสและพราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

หัวเรื่อง

การปรุงอาหาร

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าจอมน้อมในรัชกาลที่ 5 ณ เมรุวัดธาตุทอง วันที่ 6 มีนาคม 2509

ผู้แต่ง

ผาด โชติกเสถียร, รวบรวม

แหล่งที่มา

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์ไทยเขษม

วันที่

2509

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E - Book

ภาษา

ไทย

Abstract

เริ่มเรื่องเป็นรายพระนามพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ต่อด้วยเรื่อง ตำรากับข้าวฝรั่ง พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 (ทรงแปล)

Date Issued

11 มีนาคม 2562

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.32บ.4597จบ.
641.59
ผ343พน