Show Menu
พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน

หัวเรื่อง

พระราชดำรัส
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ

รายละเอียดของเนื้อหา

นายจุลินทร์ ล่ำซำ กรรมการอำนวยการบริษัทไทยนิยมพาณิชย์ จำกัด พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงไผ่ เกษมศุขการี ท.จ. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2493

ผู้แต่ง

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์พระจันทร์

วันที่

2493

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

เนื้อหาให้ความรู้ทางการปกครองของประเทศเป็นอย่างดี คือว่าด้วยเรื่องพระราชปรารถที่จะแก้ไขการปกครอง การปกครองแต่เดิมมี 6 กรม หน้าที่กรมมหาดไทยและกรมพระกลาโหม กรมท่า ศาล ภาษีอากร การเทียบตำแหน่งเสนาบดี 4 ตำแหน่ง หรือจตุสดมภ์ หน้าที่พระคลัง หน้าที่กรมวัง หน้าที่กรมเมือง หน้าที่กรมนา ข้าราชการพลเมือง กรมพระสุรัสวดี กรมลูกขุน ราชการทหาร การตั้งที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและที่ปรึกษาส่วนพระองค์ การเปลี่ยนกฎหมายโดยไม่ประกาศเลิกจ้างของเก่า การไม่มีกฎหมายกำหนดพระบรมราชานุภาพของพระเจ้าแผ่นดินสยาม และพระราชประสงค์ที่จะแก้ไขการปกครอง

Date Issued

27 ก.พ. 62

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.31บ.12748

895.915
จ657พ