Show Menu
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

หัวเรื่อง

พระราชดำรัส
พระบรมราโชวาท

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพอำมาตย์โท หม่อมเจ้าศุขปรารถ กมลาสน์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 12 มกราคม 2501

ผู้แต่ง

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์พระจันทร์

วันที่

2501

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

เป็นพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานในโอกาสต่างๆรวม 13 ฉบับ เนื้อความเกี่ยวกับการทำนุบำรุง ปรับปรุงกิจการบ้านเมืองในสมัยนั้น ตลอดจนปลูกฝังความเสียสละ ความรักชาติบ้านเมือง

Date Issued

27 ก.พ. 62

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.32บ.1857จบ

895.915
พ612พศ