Show Menu
ประวัติของมหาอำมาตย์ตรี พระยาประชากิจกรจักร (ชุบ โอสถานนท์)

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประวัติของมหาอำมาตย์ตรี พระยาประชากิจกรจักร (ชุบ โอสถานนท์)

หัวเรื่อง

ประชากิจกรจักร, มหาอำมาตย์ตรี พระยา - - ประวัติ

รายละเอียดของเนื้อหา

นายจุลินทร์ ล่ำซำ พิมพ์เป็นธรรมบรรณาการในงานพระราชทานเพลิง ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2499

ผู้แต่ง

ประชากิจกรจักร (ชุบ โอสถานนท์)

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์ลมูลจิตต์

วันที่

2499

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาประวัติของมหาอำมาตย์ตรีพระยาประชากิจกรจักร (ชุบ โอสถานนท์) ซึ่งรับราชการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัดในสมัยรัชกาลที่7-8 จากการบันทึกในลักษณะบรรยายและจดหมาย ทำให้ทราบถึงเรื่องราวในด้านต่างๆมากมาย เช่น การทำงาน การค้าขาย การเกษตร การคมนาคม ตลอดจนอาชีพต่างๆ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในสมัยนั้น

Date Issued

27 ก.พ. 62

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.32บ.2253จบ

923.2593
ป234ป