Show Menu
เรื่องของเจ้าคุณประดิพัทธ์ฯ

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

เรื่องของเจ้าคุณประดิพัทธ์ฯ

หัวเรื่อง

ประดิพัทธภูบาล, พระยา - - ประวัติ

รายละเอียดของเนื้อหา

เจ้าภาพพิมพ์ในงานสตมวารศพพระยาประดิพัทธภูบาล วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2508

ผู้แต่ง

ประดิพัทธภูบาล, พระยา

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย

วันที่

2508

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

เนื้อหานอกจากจะเป็นประวัติพระยาประดิพัทธภูบาลแล้ว ยังมีภาคผนวกประวัติพระยาประดิพัทธภูบาลซึ่งบรรยายเรื่องตามเสด็จกรมพระยาดำรง, ตามเสด็จพระองค์เจ้าสาย สนิทวงศ์, ประพาสยุโรป พ.ศ.2440, ประพาสชวา, สมเด็จพระบรมโอรส, เสด็จรัสเซีย, สมเด็จพระบรมโอรส, เสด็จญี่ปุ่น, แผ่นดินไหว, ของแปลกเมืองญี่ปุ่น, ของแปลกเกาะบาหลี, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระปกเกล้าฯเสด็จฯชวา, ประจำพระองค์ซาเรวิทซ์, กำเนิดของสนามม้าแข่งในประเทศไทย, ราชกรีฑาสโมสร, ราชตฤณมัยสมาคม และสโมสรแข่งม้า

Date Issued

27 ก.พ. 62

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.31บ.12597

923.2593
ป265ร