Show Menu
พระราชหัตถเลขาร.5พระราชทานมายังนายพันตรี พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร ราชองครักษ์

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

พระราชหัตถเลขาร.5พระราชทานมายังนายพันตรี พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร ราชองครักษ์

หัวเรื่อง

พระราชหัตถเลขา
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา
ดิศวรกุมาร, พันตรี พระองค์เจ้า

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าดิศศานุวัติ ดิศกุล ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเขาเทพศิรินทราวาส วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2511

ผู้แต่ง

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์พระจันทร์

วันที่

2511

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

หนังสือเล่มนี้เป็นลายพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานมายังนายพันตรี พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร ราชองครักษ์(สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระนามเดิมว่าดิศวรกุมาร) จากลายพระราชหัตถเลขานี้ทำให้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สุดประเสริฐอย่างไร

Date Issued

25 ก.พ.2562

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.32บ.1502จบ

จ657พ
895.916