Show Menu
การเมืองเรื่องรัก

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

การเมืองเรื่องรัก

หัวเรื่อง

ละคร

รายละเอียดของเนื้อหา

ชุมนุมดนตรีและละครของคุรุสภาจัดแสดง ณ หอประชุมกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้แต่ง

ปิ่น มาลากุล, หม่อมหลวง

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์คุรุสภา

วันที่

2500

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

เป็นละครพูด 5 องก์ ซึ่งดัดแปลงมาจากเรื่อง Affairs of State ของ Louis Vermuil ให้ชื่อภาษาไทยว่า การเมืองเรื่องรัก ตัวละครที่กล่าวถึงเป็นบุคคลที่สมมติขึ้นทั้งสิ้นไม่มีตัวตนจริง ผู้แต่งส่งเสริมให้เกิดความสนุกสนานรื่นเริงเท่านั้น

Date Issued


25 ก.พ.2562

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.27บ.10562

895.912
ป616ก