Show Menu
ประวัติเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุหนายก

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประวัติเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุหนายก

หัวเรื่อง

บดินทรเดชา, เจ้าพระยา -- ประวัติ

รายละเอียดของเนื้อหา

คุณหญิงเจือ นครราชเสนี พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานประชุมเพลิงศพคุณหญิงตุ่ม ประเสริฐสุนทราศรัย มารดา ณ เมรุวัดจักรวรรดิราชาวาส 30 เมษายน 2504

ผู้แต่ง

บุนนาค พยัคฆเดช

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม

วันที่

2504

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

เนื้อเรื่องเป็นประวัติของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เริ่มตั้งแต่การรับราชการ ซึ่งเป็นบุคคลที่ปฏิบัติราชกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความกล้า ความอดทน ความเพียร ความซื่อสัตย์ ความรักประเทศชาติ และความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ คุมพลรบนับแสน เข้าป้องกันเกียรติของราชอาณาจักรไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ รัชกาลที่3 ไปจนถึงงานศพของเจ้าพระยาบดินทรเดชา ซึ่งอยู่ในท้ายเล่ม

Date Issued

24 ก.พ.2562

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.32บ.2424จบ
923.2593
บ636ปต