Show Menu
สองฝั่งลำน้ำเจ้าพระยา

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

สองฝั่งลำน้ำเจ้าพระยา

หัวเรื่อง

แม่น้ำเจ้าพระยา

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ นางสาวสมัครจิต งามพินิต จ.ม.,บ.ช. ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม 27 มกราคม 2509

ผู้แต่ง

วิจิตรมาตรา,ขุน

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์พระจันทร์

วันที่

2509

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

เนื้อหาประกอบด้วย
1. เรื่องสองฝั่งลำน้ำเจ้าพระยา เป็นความรู้เบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับลำน้ำเจ้าพระยา มีทั้งหมด 6 ตอน
2. เรื่องตำนานสักรวา

Date Issued

20/2/2562

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น. 31 บ. 12359
398.329593
ว 525 สส