Show Menu
ลักษณะของตัวละครในนาฎกรรมบางเรื่อง

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ลักษณะของตัวละครในนาฎกรรมบางเรื่อง

หัวเรื่อง

ตัวละครและลักษณะตัวละครในวรรณกรรม
ตัวละครและลักษณะนิสัย

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ นางศุภลักษณ์ ภัทรนาวิก และหลวงบำรุงจิตรเจริญ ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2501

ผู้แต่ง

ธนิต อยู่โพธิ์

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศิวพร

วันที่

2501

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

เนื้อหาเป็นเรื่องลักษณะและบทบาทของตัวละคอนบางตัวในนาฏกรรม เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน พระไชยแตกทัพ ได้แก่พระพันวษา พระไชย วันทอง และพลายชุมพล,ลักษณะและบทบาทของตัวละคอนบางตัวในนาฏกรรมประวัติศาสตร์ เรื่องพระร่วง หรือขอมดำดิน,ลักษณะและบทบาทของตัวละคอนบางตัว ในเรื่องสังข์ทอง ตอน เลือกคู่และหาปลา ได้แก่ ท้าวสามนต์,นางมณฑา รจนา หกธิดา หกเขย กษัตริย์ต่างภาษา

Date Issued

16/2/2562

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น. 32 บ. 2388 จบ
792.028
ธ 262 ลศ