Show Menu
เรื่องราวตำรวจไทย

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

เรื่องราวตำรวจไทย

หัวเรื่อง

ตำรวจ-ไทย

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พันตำรวจเอกพระยาเสนานนท์ (แก้ว ตุลยายน) และการฌาปนกิจศพ นายชาย ตุลยายน ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 11 ธันวาคม 2491

ผู้แต่ง

ฟอร์ตี,วี.เอช

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

วันที่

2491

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

เนื้อหากล่าวถึงตำรวจไทยในลักษณะบรรยาย ทั้งเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ เครื่องแบบ ภารกิจ หน้าที่, การปฏิบัติการร่วมระหว่างตำรวจภูธรและนครบาล

Date Issued

16/2/2562

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น. 32 บ 5444 จบ.
351.74
ฟ 129 ร