Show Menu
เรื่อง เปิดพระรูป เล็กเชอร์กฏหมายที่ดินและกฏหมายผัวเมีย

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

เรื่อง เปิดพระรูป เล็กเชอร์กฏหมายที่ดินและกฏหมายผัวเมีย

หัวเรื่อง

กฏหมายที่ดิน
เพศกับกฎหมาย

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ รพีพัฒน์ ณ สุสานวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2502

ผู้แต่ง

ราชบุรีดิเรกฤทธิ์,พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์จันหว่า

วันที่

2502

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

เนื้อหาเป็นเรื่องที่ดิน เจ้าของที่ดิน ที่หลวง หมวดที่ 1 หมวดที่ 2 ผัวเมีย อย่า

Date Issued

16/2/2562

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น. 32 บ. 2273 จบ.
346.044
ร 423 รว