Show Menu
มหานิบาตชาดก เรื่อง ที่ 5 มโหาธชาดก

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

มหานิบาตชาดก เรื่อง ที่ 5 มโหาธชาดก

หัวเรื่อง

มโหสธชาดก
ชาดก

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายหวัง อโนทัยวงศ์ ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2510

ผู้แต่ง

ชาดก

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ประจักษ์วิทยา

วันที่

2510

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

เป็นหนังสือที่มีความสำคัญมาก ทั้งในด้านพระศาสนาและวรรณคดี

Date Issued

16/2/2562

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น. 30 ร. 6108
294.3184
ช 224 ม.