Show Menu
โบราณคดีเมืองจันทบุรี

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

โบราณคดีเมืองจันทบุรี

หัวเรื่อง

จันทบุรี
โบราณคดี

รายละเอียดของเนื้อหา

จัดทำขึ้นในการจัดอบรมทบทวนอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม(อส.มศ.) จันทบุรี 26 ก.ย.2538

ผู้แต่ง

กรมศิลปากร

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักศิลปากรที่5 ปราจีนบุรี

วันที่

2538

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รายการที่เกี่ยวข้องกัน

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

เนื้อหาประกอบด้วย เมืองจันทบุรีโบราณคดีที่บ้านลุ่ม เมืองจันทบุรีกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ค่ายเนินวง ป้อมไพรีพินาศ ตึกแดง ป้อมพิฆาตข้าศึก คุกขี้ไก่(คุกฝรั่งเศส)และบัญชีโบราณสถานจังหวัดจันทบุรี.

Date Issued

14 ก.พ.2562

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)

น. 42 บ. 18404 จบ.(ร)

930.1
ก170บ