Show Menu
จากใจจริง

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จากใจจริง

หัวเรื่อง

อภัย จันทวิมล

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์ในโอกาสที่ท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาจารย์ อภัย จันทวิมล มีอายุครบ 5 รอบ วันที่ 16 ก.พ.2511

ผู้แต่ง

อภัย จันทวิมล

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรุงเทพการพิมพ์

วันที่

2511 14 ก.พ.2562

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

-

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รายการที่เกี่ยวข้องกัน

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

เนื้อหาประกอบด้วย กุญแจสิบดอก อาจารย์อภัย จันทวิมลกับงานห้องสมุดเมืองไทย รำพึงถึงห้องสมุดประชาชน เราจำเรื่องที่เราอ่านได้เพียงไร เสียงของครู คติพจน์และคำขวัญ ฯลฯ

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)

น. 35 บ. 8390 จบ.(ร)

923
อ247จ