Show Menu
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลาดเก่าริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลาดเก่าริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี

หัวเรื่อง

จันทบุรี
ชุมชนริมน้ำจันทบูร

รายละเอียดของเนื้อหา

จัดพิมพ์ขึ้นตามโครงการฯชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดเก่าริมน้ำจันทบูร 2560

ผู้แต่ง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

วันที่

2560 14 ก.พ.2562

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

-

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

เนื้อหาประกอบด้วย ชุมชนท่องเที่ยววัฒนธรรม ตลาดเก่าริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี จันทบูรริมฝั่งน้ำและความผสมกลมกลืน อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ย่านท่าหลวงตลาดล่าง คนไทยเชื้อสายญวน การทำพลอย ตรอกกระจ่าง ถนนศรีจันทร

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)

น.61 บ. 73435 จบ.(ร)

915.9326
ส145ช