Show Menu
ชาติวงศ์วิทยา ว่าด้วยชนเผ่าต่าง ๆ ในประเทศไทย

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ชาติวงศ์วิทยา ว่าด้วยชนเผ่าต่าง ๆ ในประเทศไทย

หัวเรื่อง

ชาติพันธุ์วิทยา -- ไทย

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชเพลิงศพ พลเอกบริบูรณ์ จุละจาริตต์ ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 12 ตุลาคม พุทธศักราช 2509

ผู้แต่ง

คารร์, เอ

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

อักษรเจริญทัศน์

วันที่

2509

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

หนังสือเรื่องนี้ นายแพทย์ เอ คารร์ และพันตรี อีไซเดนฟาเดน เป็นผู้เรียบเรียง เป็นภาษาอังกฤษให้ชื่อเรื่องว่า Thailand Nature and Industry มีเรื่องราวสำคัญเกี่ยวกับภูมิศาสตร์,วิถีชีวิต,ชนเผ่าต่าง ๆ ที่อยู่ในประเทศไทย 8 เผ่า ได้แก่ 1.นิกริโต (Negrito) (พวกเซมัง,ตองก้า) 2. เผ่าอินโดเนเชี่ยน (พวกมาลายู,ชาวน้ำ ,ดมเกน) 3.เผ่ามอญ-เขมร (พวกแสก ส่วย หรือกูย เขมร มอญ) 4. ญวน 5.เผ่าทิเบต-พม่า (มูเซอ ก้อ ลิซอ กะเหรี่ยง) 6.เผ่าไทย (ไทยโคราช ไทยยวน ไทยภาคอีสาน ไทยใหญ่ (ลื้อ) 7.เผ่าจีน (จีน แม้ว เย้า) 8.เผ่าผีตองเหลือง

Date Issued

8/2/2562

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น. 30 บ. 244
572.9593
ค 337 ชบ