Show Menu
ที่ระลึกงานเชิดชูเกียรติ นายมนตรี ศรีบุษรา

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ที่ระลึกงานเชิดชูเกียรติ นายมนตรี ศรีบุษรา

หัวเรื่อง

มนตรี ศรีบุษรา

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์ขึ้นเป็นที่ระลึกในงานเชิดชูเกียรติ นายมนตรี ศรีบุษรา ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขามนุษยศาสตร์ ภาคกลางปี2528

ผู้แต่ง

นายมนตรี ศรีบุษรา

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

อ.บุญชัยการพิมพ์

วันที่

2529 31 มกราคม 2562

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

-

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รายการที่เกี่ยวข้องกัน

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

เนื้อหาประกอบด้วย คำกล่าวของท่าน สส. จันทบุรี ชีวิตและผลงานของนายมนตรี ศรีบุษรา เช่น แต่งหนังสือนรกในเขมร ไทยดำรำพัน คำพูดที่มาภาษาเขมร ประวัติเมืองจันทบุรี ประวัติวัดโรมัน การใช้ภาษาไทยต่างๆ เพลง ฯลฯ.

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)

น.35 บ.9218 จบ.(ร)

923.6593
ม55555152ท