Show Menu
พระประวัติกรมขุนสุนทรภูเบศร์(จีนเรือง สุนทรกุล ณ ชลบุรี)

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

พระประวัติกรมขุนสุนทรภูเบศร์(จีนเรือง สุนทรกุล ณ ชลบุรี)

หัวเรื่อง

กรมขุนสุนทรภูเบศร์

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานทำบุญคล้ายวันสิ้นชีพตักษัยปีที่10ของนายนารถ มนตเสวี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ผู้แต่ง

ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ประยูรวงศ์ จำกัด

วันที่

2528 31 มกราคม 2562

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

-

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รายการที่เกี่ยวข้องกัน

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

-

Abstract

เนื้อหาประกอบด้วย พระประวัติและผลงานสำคัญของกรมขุนสุนทรภูเบศร์(จีนเรือง ) ต้นสกุล "สุนทรกุล" ณ ชลบุรี . เคยเป็นแม่ทัพรบขับไล่พม่าที่เชียงใหม่ นำกองทัพไทยไปตีเมืองเชียงแสนและสิ้นพระชนม์ พระประวัติและผลงานสำคัญของพระองค์เจ้าชายขุนเณร รบกับพม่าที่กาญจนบุรี และผลงานของกรมหมื่นนรินทรืพิทักษ์(หม่อมมุก)

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)

น.33 บ.4655 จบ.(ร)

929.7994593
ก345ณพน