Show Menu
ประวัติตระกูลแซ่บ๊อก จังหวัดจันทบุรี

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประวัติตระกูลแซ่บ๊อก จังหวัดจันทบุรี

หัวเรื่อง

ตระกูลแซ่บ๊อก

รายละเอียดของเนื้อหา

จัดพิมพ์ขึ้นโดยคุณยายเหียง สุวัตถิ ได้คัดลอกจากหนังสือหลายเล่มที่เป็นสมาชิกและเครือญาติตระกูลแซ่บ๊อกและที่เกี่ยวดองนับเป็นญาติกันทั้งฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดาจึงได้เรียบเรียงหนังสือประวัติศาสตร์เล่มนี้ขี้น

ผู้แต่ง

ประวัติตระกูลแซ่บ๊อก จังหวัดจันทบุรี

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรุงสยามการพิมพ์

วันที่

2521 31 มกราคม 2562

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

-

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รายการที่เกี่ยวข้องกัน

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

เนื้อหาประกอบด้วย คำนำ ประวัติเครือตระกูลแซ่บ๊อก ต้นตระกูล รายนามผู้มีชื่ออยู่ในตระกูลแซ่บ๊อก จำนวน 44 หน้า.

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)

น.54 บ.66154 จบ.(ร)

929.799593
ป372