Show Menu
เชียงปุม ณ สุรินทร์

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

เชียงปุม ณ สุรินทร์

หัวเรื่อง

สุรินทร์
ประวัติศาสตร์

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์เป็นบรรณาการในวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2529

ผู้แต่ง

สุนัย ราชภัณฑารักษ์

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศิริภัณฑ์ออฟเซ็ท

วันที่

2529

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ตัวบ่งชี้

974-88321-8-5

Abstract

ประวัติความเป็นมาของหัวเมืองมณฑลอีสาน ประวัติเมืองสุรินทร์ เจ้าเมืองสุรินทร์ และหัวเมืองอื่นๆ เช่น เมืองขุขันธ์ เมืองศรีสะเกษ เมืองสังฆะ เมืองรัตนบุรี เมืองนางรอง เมืองบุรีรัมย์

Date Issued

16 มกราคม 2562

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)


959.334
ส816ช