Show Menu
พิธีมหามงคลพุทธาภิเษกพระรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชฯ

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

พิธีมหามงคลพุทธาภิเษกพระรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชฯ

หัวเรื่อง

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี
ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์เนื่องในงานพิธีมหามงคลพุทธาภิเษกพระรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหน้าค่ายตากสิน จันทบุรี 23 ธันวาคม 2531

ผู้แต่ง

คณะกรรมการศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

แหล่งที่มา

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

วันที่

2531 22 ธ.ค. 2561

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

-

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รายการที่เกี่ยวข้องกัน

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

Abstract

เนื้อหาประกอบด้วย ภาพศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กำหนดการ จากใจประธานกรรมการฯ ประวัติศาลฯ มูลเหตุฯ ในการหล่อพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รายนามพระคณาจารย์ที่เมตตาลงอักขระเลขยันต์บนแผ่นทองคำและคณาจารย์ที่รับอาราธนามานั่งปรกอธิฐานจิตรวม156อาจารย์และภาพกิจกรรมต่างๆ

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)

น.61บ.74180จบ.(ร)

737.23
ค123พ