Show Menu
ชุมชนริมน้ำจันทบูร

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ชุมชนริมน้ำจันทบูร

หัวเรื่อง

จันทบุรี
ชุมชนริมน้ำจันทบูร
แม่น้ำจันทบุรี
อำเภอเมืองจันทบุรี

รายละเอียดของเนื้อหา

-

ผู้แต่ง

ประภาพรรณ ฉัตรมาลัย

แหล่งที่มา

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หจก.สามดีเวิร์ด

วันที่

22 ธ.ค.2561

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

-

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รายการที่เกี่ยวข้องกัน

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย - อังกฤษ

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

เนื้อหาประกอบด้วย ประวัติชุมชนริมน้ำ ริมน้ำจันทบูร เมื่อชาวชุมชนร่วมกันฟื้นฟูริมน้ำจันทบูร ย้อนวิถีจันท์สร้างสรรค์วิถีไทย ชม...สมบัติริมน้ำ ชิม....อิ่มอร่อยริมน้ำ ซ๊อป..ของฝากริมน้ำ เชิญ...พักผ่อนย่านริมน้ำ.

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)

น.61บ.74159จบ.(ร)

915.9326
ป342ช