Show Menu
ทิพย์มนต์ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาและวิธีทำอานาปานสติฯ

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ทิพย์มนต์ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาและวิธีทำอานาปานสติฯ

หัวเรื่อง

วัดป่าคลองกุ้ง จันทบุรี

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพคุณแม่ไหน สว่างเนตร์ ณ วัดป่าคลองกุ้ง จันทบุรี วันที่ 4 พฤษภาคม 2514

ผู้แต่ง

-

แหล่งที่มา

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การพิมพ์ไชยวัฒน์

วันที่

2514 22 ธ.ค.2561

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

-

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รายการที่เกี่ยวข้องกัน

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

เนื้อหาประกอบด้วย ขอบพระคุณ คำปรารภ เมื่อระลึกถึงคุณแม่ คำนำ ไหว้พระสวดมนต์ภาวนา วิธีทำอานาปานสติ พระคาถาท่านพ่อลี จันทบุรีรำลึก งานสมโภชน์พระบรมสารีริกธาตุฯ วิธีสร้างพระพุทธรูปฯวัดป่าคลองกุ้ง

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)

น.61บ.74172จบ.(ร)

294.313
ท463