Show Menu
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูศรีปทุมธาดาฯ วัดหนองบัว จังหวัดจันทบุรี

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูศรีปทุมธาดาฯ วัดหนองบัว จังหวัดจันทบุรี

หัวเรื่อง

พระครูศรีปทุมธาดา(พระมหาถนอม ปภาธโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองบัว จังหวัดจันทบุรี
วัดหนองบัว จันทบุรี
อดีตเจ้าคณะอำเภอขลุง จันทบุรี

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูศรีปทุมธาดา ณเมรุวัดหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี วันที่ 3-9 เมษายน 2530

ผู้แต่ง

-

แหล่งที่มา

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ชวนพิมพ์

วันที่

2530 22 ธ.ค.2561

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

-

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รายการที่เกี่ยวข้องกัน

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

เนื้อหาประกอบด้วย ประวัติโดยสังเขปพระครูศรีปทุมธาดา คำอาลัยและภาพคณะสงฆ์รดน้ำศพ พระธรรมเทศนาฯ โรคตับเอกเสบ โรคลมปัจจุบันกับโรคหัวใจ ไรศัตรูพืช

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)

น.61บ.74175จบ.(ร)

294.304
อ234