Show Menu
ประวัติวัดบ้านอ่าง จังหวัดจันทบุรี

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประวัติวัดบ้านอ่าง จังหวัดจันทบุรี

หัวเรื่อง

วัดบ้านอ่าง จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์เนื่องในงานฉลองพระอุโบสถและพระประธาน

ผู้แต่ง

พระณรงค์ สิริวัทฒโก

แหล่งที่มา

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จันทร์นิมิต

วันที่

1 ธ.ค.2515 22 ธ.ค.2561

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

ขอบเขตของเนื้อหา

เนื้อหาประกอบด้วย ประวัติวัดบ้านอ่าง ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ชีวประวัติย่อพระราชจันทกวี วัดกับสังคม จากวัดอ่างคีรีมาเป็นวัดบ้านอ่าง การสร้างอุโบสถและพระประธาน โคลงสุภาษิต ปาก การทำไร่ทานตะวัน ฯ

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)

น.59บ.72025จบ.(ร)

294.3135
พ326ป