Show Menu
ศิลปากร ปีที่ 6 เล่ม 5 มกราคม พ.ศ. 2506

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ศิลปากร ปีที่ 6 เล่ม 5 มกราคม พ.ศ. 2506

หัวเรื่อง

- สาส์นสมเด็จ
- ความรู้ทั่วไป
- ศิลปอินเดีย
- ตำนาน
- ศักราช
- จารึก
- เพลงไทยเดิม
- พิธีกรรม

แหล่งที่มา

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์พระจันทร์

วันที่

2505

ลิขสิทธิ์

กรมศิลปากร / หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

PDF

ภาษา

ไทย

Abstract

สาส์นสมเด็จ / บันทึกเรื่องความรู้ต่าง ๆ / ภาพเขียนสีบนผนังถ้ำในเมืองไทย / การสืบสวนเรื่องราวการแพทย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา /พระพุทธรูปแบบอมรราวดี ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย / The magalee Phol / คำอ่านศิลาจารึกวัดเชียงมั่น จ.เชียงใหม่ / อธิบายเพลงใบ้คลั่ง 3 ชั้น / โน้ตเพลงใบ้ครั่ง 3 ชั้น/ พณฯพลเองถนอมกิตติขจร รองนายกรัฐมนตรีมอบเครื่อดนตรีพม่าให้กนมศิลปากร /ลำดับราชวงษ์กษัตริย์แห่งประเทศลาว