Show Menu
ศิลปากร ปีที่ 6 เล่ม 3 กันยายน พ.ศ. 2505

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ศิลปากร ปีที่ 6 เล่ม 3 กันยายน พ.ศ. 2505

หัวเรื่อง

- สาส์นสมเด็จ
- เพลงไทยเดิม
- โบราณคดี--ศิลปกรรม
- พณฯพลเอกถนอม กิตติขจร
- ความรู้ทั่วไป
- ราชวงษ์กษัตริย์--ประเทศลาว
- การแพทย์แผนโบราณ
- ศาสนากับวัฒนธรรม
-The magalee Phol
- ศิลาจารึก--พุทธศาสนา

แหล่งที่มา

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์พระจันทร์

วันที่

2505

ลิขสิทธิ์

กรมศิลปากร / หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

PDF

ภาษา

ไทย

Abstract

'สาส์นสมเด็จ / บันทึกเรื่องความรู้ต่าง ๆ / ภาพเขียนสีบนผนังถ้ำในเมืองไทย / การสืบสวนเรื่องราวการแพทย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา /พระพุทธรูปแบบอมรราวดี ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย / The magalee Phol / คำอ่านศิลาจารึกวัดเชียงมั่น จ.เชียงใหม่ / อธิบายเพลงใบ้คลั่ง 3 ชั้น / โน้ตเพลงใบ้ครั่ง 3 ชั้น/ พณฯพลเองถนอมกิตติขจร รองนายกรัฐมนตรีมอบเครื่อดนตรีพม่าให้กนมศิลปากร /ลำดับราชวงษ์กษัตริย์แห่งประเทศลาว