Show Menu
เทิดไท้องค์เอกอัครศิลปิน

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

เทิดไท้องค์เอกอัครศิลปิน

หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559
พระอัจฉริยภาพ
อัครศิลปิน
วัฒนธรรมไทย
โบราณสถาน

รายละเอียดของเนื้อหา

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 วันที่ 9-11 ธันวาคม 2554

ผู้แต่ง

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

วันที่

2554

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Date Issued

28 พฤศจิกายน 2561

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)

d07245


959.332
ว137ท