Show Menu
หน่าใสก่วง

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

หน่าใสก่วง

หัวเรื่อง

สังคมและวัฒนธรรม
ชุมชน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
การพัฒนาชุมชน

ผู้แต่ง

ถาวร สุบงกช

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการผลิตหนังสือเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

Date Issued

10 พฤศจิกายน 2561

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)


309.1593
ถ339ห