Show Menu
รำตังหวาย

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

รำตังหวาย

หัวเรื่อง

รำตังหวาย
การรำ
ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ความเป็นอยู่และประเพณี

ผู้แต่ง

ทินกร อัตไพบูลย์

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

วิทยาลัยครูอุบลราชธานี, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่

2525

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

Abstract

รวบรวบประวัติความเป็นมา เนื้อร้อง คำกลอนของการรำตังหวาย ซึ่งมีต้นกำเนิดจากจังหวัดอุบลราชธานี

Date Issued

9 พฤศจิกายน 2561

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)


793.9209593
ท446ร