Show Menu
ร่องรอยรักอมตหลังภูพาน วัดพระพุทธบาทบัวบก

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ร่องรอยรักอมตหลังภูพาน วัดพระพุทธบาทบัวบก

หัวเรื่อง

โบราณสถาน
วัดพระพุทธบาทบัวบก

ผู้แต่ง

บริรักษ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

วัดพระพุทธบาทบัวบก

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

Date Issued

8 พฤศจิกายน 2561

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)


915.9303
บ223ร