Show Menu
ปราสาทเมืองต่ำ

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ปราสาทเมืองต่ำ

หัวเรื่อง

ปราสาทเมืองต่ำ
โบราณสถาน
ปราสาทหิน

ผู้แต่ง

สรเชต วรคามวิชัย

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

วิทยาลัยครูบุรีรัมย์, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและภาควิชาประวัติศาสตร์

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

Date Issued

7 พฤศจิกายน 2561

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)


915.9303
ส324ป