Show Menu
ประเพณีการทำนาของชาวโคราช

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประเพณีการทำนาของชาวโคราช

หัวเรื่อง

การทำนา
เกษตรกรรม

ผู้แต่ง

คุณช่วย ปิยวิทย์

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา

วันที่

6 พฤศจิกายน 2561

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

Abstract

นำเสนอประเพณีการทำนาของชาวโคราช จุดมุ่งหมายของการทำนา ตำนานเรื่องข้าว การเตรียมที่ดินและการใช้แรงงาน พระภูมินา การเลือกวันประกอบพิธีทำนา การคัดเลือกพันธุ์ข้าว การเตรียมอุปกรณ์ในการทำนา พิธีขอขมาวัวควาย พิธีหว่านกล้าเอาฤกษ์หรือหว่านข้าวเอาฤกษ์ พิธีแรกนาก่อนดำนา พิธีเรียกขวัญเข่า(ข้าว) พิธีเด็ดรวงเข่า(ข้าว) เอาวัน(เอาฤกษ์) การสร้างพระท่อมนาหรือซุ้มนอนนา พิธีนำข้าวขึ้นลาน การตีเข่า(นวดข้าว) พิธีเชิญขวัญเข่า(ขวัญข้าว) ตาปุ้กเฝ้ายุ้ง พิธีเส่น(สังเวย) ตาปุ้ก เป็นต้น

Date Issued

6 พฤศจิกายน 2561

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)

d09509

390.09593
ค617ป