Show Menu
งานแสดงความยินดีในการรับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2527 นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท วันพฤหัสบดีที่ 8 พ.ย. 2527

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

งานแสดงความยินดีในการรับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2527 นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท วันพฤหัสบดีที่ 8 พ.ย. 2527

หัวเรื่อง

แพทย์
ชีวประวัติบุคคล
ชีวประวัติ
สำเริง แหยงกระโทก

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา

วันที่

2527

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

Abstract

รวบรวมชีวประวัติ รางวัลและผลงานต่างๆ ของนายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก เนื่องในงานแสดงความยินดีในการได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2527

Date Issued

2 พฤศจิกายน 2561

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)


926.1
ศ482ง