Show Menu
ความรู้เรื่องเมืองโคราช และวีรกรรมทุ่งสำริด

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ความรู้เรื่องเมืองโคราช และวีรกรรมทุ่งสำริด

หัวเรื่อง

ประวัติศาสตร์
นครราชสีมา
ทุ่งสำริด
ท้าวสุรนารี

ผู้แต่ง

เพิ่มเกียรติ วัชรพาณิชย์

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา

วันที่

2535

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

Date Issued

19 ตุลาคม 2561

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)


895.9112
พ934ค