Show Menu
นายกำปั่น ข่อยนอก (บ้านแท่น) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปะการแสดงและดนตรี

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

นายกำปั่น ข่อยนอก (บ้านแท่น) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปะการแสดงและดนตรี

หัวเรื่อง

เพลงโคราช
คีตกวี
ชีวประวัติ

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

Abstract

รวบรวมชีวประวัติ การศึกษา การสร้างสรรค์ผลงาน งานทางด้านวิชาการ การช่วยเหลือสังคม รางวัลและประกาศเกียรติคุณต่างๆของนายกำปั่น บ้านแท่น หมอเพลงโคราช

Date Issued

18 ตุลาคม 2561

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)


927
ก579น