Show Menu
ประชุมบทเพลงไทยเดิม ภาค1

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประชุมบทเพลงไทยเดิม ภาค1

หัวเรื่อง

เพลงไทยเดิม

รายละเอียดของเนื้อหา

นางองุ่น ลักษณปรีชา กับบุตรธิดา พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพพันตรีหลวงลักษณปรีชา (ภู่ หูราพันธุ์) ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2493

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์ไทยพิทยา

วันที่

2491

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

Abstract

ประชุมบทเพลงไทยเดิม มีทั้งหมด 22 บทเพลง ได้แก่ พะม่าห้าท่อน พระโศก จระเข้หางยาว ทะแย สี่บท บุหลัน เขมรปี่แก้ว ใบ้คลั่ง แสนเสนาะ นาคเกี้ยว เขมรโพธิสัตว์ เขมรราชบุรี เทพบรรทม เทพนิมิตร แป๊ะ ตะลุ่มโป่ง แขกมอญ ลาวดำเนินทราย ลมพัดชายเขา ปลาทอง และนกขมิ้น

Date Issued

11 ต.ค.61

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.34บ.6016จบ(ร)

784.7
อ119ป