Show Menu
โคลงกระทู้ของเก่า

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

โคลงกระทู้ของเก่า

หัวเรื่อง

โคลง

รายละเอียดของเนื้อหา

มหาอำมาตย์ตรี พระยาจรรยายุตกฤตย์ พิมพ์เป็นมิตรพลีในงานฉลองอายุครบ 60 เมื่อปีกุน พ.ศ.2466

ผู้แต่ง

เทพโมลี, พระ

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

วันที่

2466

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

Abstract

โคลงกระทู้ของเก่านี้ เป็นสำนวนกวีในกรุงรัตนโกสินทร์ราวรัชกาลที่ 2 มีผู้แต่ง 2 คน คือพระเทพโมลี (กลิ่น) วัดราชสิทธิ์ กับพระยาตรังฯ ซึ่งเป็นกวีที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น รวมโคลงกระทู้ทั้งหมด 85 บท

Date Issued

3 ต.ค.61

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.34บ.6479จบ(ร)

895.91008
ท617ค