Show Menu
จารึกไว้ให้ประจักษ์

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จารึกไว้ให้ประจักษ์

หัวเรื่อง

ประจักษ์ สมารักษ์
น้ำตกสระบาป
จันทบุรี
มหาอำมาตยาธิบดี, พระยา
เส็ง วิรยศิริ

รายละเอียดของเนื้อหา

จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ ร.ต.ท.ประจักษ์ สมารักษ์ ณ เมรุวัดป่าคลองกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2544

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว

วันที่

2544

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

หนังสือจารึกไว้ให้ประจักษ์ แบ่งเป็น2ภาค คือ ภาคที่1 เป็นเรื่องชีวประวัติร.ต.ท.ประจักษ์ สมารักษ์ คำไว้อาลัย ข้อเขียนเรื่อง การทำทางขึ้นน้ำตกสระบาป โดยร.ต.ท.ประจักษ์ สมารักษ์ และภาคที่2 เรื่องเมืองจันทบุรี โดยพระยามหาอำมาตยาธิบดี (เส็ง วิรยศิริ) ในสมัยที่่กองทัพฝรั่งเศสยกไปตั้งอยู่เมืองจันทบุรี (รศ.112, รศ.117) เรื่องสถิติสำมะโนครัวอำเภอ วัด พระสงฆ์ นักเรียน อาวุธปืน สัตว์พาหนะ และสุดท้ายเป็นเรื่องพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมจังหวัดจันทบุรี ในปีพ.ศ.2450

Date Issued

8 ต.ค.59

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)

น.44บ.4897จบ(ร)

959.326
จ319